Gæsteindlæg fra DUKH

Dorthe har været så sød at skrive et gæsteindlæg fra foredraget i Kvarterhuset i går. Så uden yderligere halløj (bortset fra et link til DUKH) giver jeg ordet til Dorthe:

I går havde Landsforeningen Autisme, Kredsforening København/Frederiksberg, inviteret til arrangement i Kvarterhuset på Amager. Jesper Jarl fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, var inviteret for at fortælle lidt om rettigheder, pligter, samt hvad DUKH kan hjælpe med.

Man kan henvende sig til DUKH, når man:
1. Mangler overblik og har brug for hjælp til at komme videre
2. Har svært ved at komme i dialog med sagsbehandleren
3. Oplever at være kastebold mellem forskellige systemer
4. Er utilfreds med en afgørelse og er i tvivl om mulighederne for at klage

Noget af det som er relevant for familier med autisme og som de kan give rådgivning omkring er:

Hurtig sagsbehandling
Borgerinddragelse
Helhedsvurdering
Partshøring
Aktindsigt
Bisidder eller partsrepræsentant (her er det vigtigt at bemærke, at de IKKE sidder med som bisidder eller partsrepræsetant, men altså giver rådgivning ang. reglerne)
Afgørelse, begrundelse og klagevejledning.

DUKH har disse gode råd til os, som borgere:
1. Gør dig klart, hvad du vil tale med din sagsbehandler om
2. Tag evt. en bisidder med

3. Fortæl din sagsbehandler, hvordan du ønsker at samarbejde

4. Bed om generel rådgivning om dine støttemuligheder

5. Giv de oplysninger, som er nødvendige for sagen

6. Tal med din sagsbehandler, om det vil være godt at lave en handleplan

7. Bed din sagsbehandler om at få en frist for, hvor lang sagsbehandlingstid der forventes

8. Du kan bede om at få kopi af de papirer, der indgår i din sag

9. Ved mundtligt afslag, bør du bede om en skriftlig begrundelse –der skal være vedlagt en klagevejledning

10. Samarbejd positivt og respektfuldt med din sagsbehandler

DUKH er udelukkende oprettet til at sørge for at loven bliver overholdt. Både af kommune og borger. Og de påpeger det i de tilfælde, hvor det ikke sker.
Da DUKH ikke er en myndighed, har de ingen sanktionsmulighed, men vil i tilfælde af at en kommune ikke overholder loven og ikke agter det, hjælpe borgeren videre med f.eks. at klage til Den Sociale ankestyrelse eller ombudsmanden.

Der var mange spørgsmål fra salen. Specielt om Handicapcenter København. Der blev spurgt om DUKH kunne gå ind i større sammehæng, f.eks. hvis en gruppe af forældre alle sad med oplevelsen af dårlig/ulovlig sagsbehandling. Det blev der svaret, at de godt kunne.

Det ikke var rart at høre, hvordan mange familier skal kæmpe for f.eks. tabt arbejdsfortjeneste for at få hverdagen til at hænge sammen og føler sig mistænkelig gjort på forhånd. Og jeg kan kun opfordre til at man bruger DUKH, hvis man oplever dårlig eller ulovlig sagsbehandling.

One thought

  1. Sådanne referater fra aktuelle begivenheder er meget nyttige. Ikke alle har tid og mulighed for at deltage i arrangementer. Det gi’r din blog en meget væsentlig rolle for nogen af os.

Skriv et svar