Aktuelt kursus – hvis dit barn ikke går i skole

Det med skolegang – det er ikke bare et spørgsmål om at få barnet fysisk hen i lokalet. Det ved jeg, det ved du. Skolevægring er en kæmpe udfordring – og min fornemmelse er at mange forældre står magtesløse tilbage, når barnet nægter at gå i skole. Og det er ikke et “vil ikke” det er et “kan ikke” vi taler om.

Derfor er det oplagt at jeg deler dette kursustilbud med jer. Og det kunne jo være at kommunen kunne se en idé i at betale et kursus der måske kan sikre at børn kommer i skole, så forældrene kan passe deres arbejde og alle de mange hjul kan køre rundt…

SIKON. Børn der ikke går i skole.
SIKON. Børn der ikke går i skole.

Klik på billedet – eller lige her – for at komme til information og tilmelding.

Mere information om kurset (sakset fra Autismeforeningens hjemmeside):

Den 18. marts 2015 – Høje Taastrup
Kl. 9.00 – 16.00

Målgruppe
Forældre og pårørende.

Formål
Formålet med kurset er at finde redskaber til at navigere i den virkelighed, børnene befinder sig i, og at rette fokus på det behov for hjælp, familien har.
Fokus rettes imod en forståelse af, at problemskabende adfærd ofte opstår, når omgivelserne ikke møder barnet med den nødvendige autismefaglige indsats.

Indhold
• Hvorfor opstår skolevægringen hos barnet?
• Hvad betyder det at inkludere i folkeskolen; hvordan kan I beskrive jeres barns behov for støtte?
• Hvordan kan I beskrive, belyse og håndtere de følgetilstande, som kan opstå sammen med skolevægringen – eksempelvis isolation, ændret døgnrytme, angst, tvangstanker/handlinger, selvskade mm?
• Hvad kan I som forældre gøre for at støtte jeres barn i at komme tilbage til skolen?
Fokus på den helt særlige forældrerolle, I får, fordi jeres barn har en autismediagnose.
• Hvilke krav og forventninger er det rimeligt, at I som forældre har til skolen, de sociale myndigheder og de professionelle, der er omkring jer og jeres barn?

Kursusleder/underviser
Cand.scient.soc. Dorthe Hölck, Go Between, Århus

Deltagerantal
Max. 24 kursister.

Pris
Kr. 1.800,- pr. deltager, som dækker kursusmaterialer og forplejning.

Til- og framelding
Den 28. januar 2015

Kontakt
Spørgsmål kan rettes til Lone Street Nielsen på kursus@autismeforening.dk eller på tlf. 20 57 63 30

Skriv et svar