Gæsteindlæg: Gratis og uvildig rådgivning fra DUKH

Jeg har tidligere bragt gæsteindlæg om situationen hos Handicapcenter København. Nu har jeg fornøjelsen af at bringe et gæsteindlæg fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicampområdet, DUKH. Her kan du læse om de muligheder du har for gratis og uvildig rådgivning. Jeg har ikke selv benyttet deres service, men vil helt sikkert ikke tøve med at henvende mig, hvis noget gik i hårknude eller for at undgå at noget blev knudret.

Hermed giver jeg ordet videre til kommunikationsmedarbejder Thomas Holberg (som er den flinke mand du ser på billedet nederst):

“Brug for rådgivning? DUKH giver gratis og uvildig rådgivning i sager på handicapområdet

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, har siden november 2002 ydet gratis rådgivning til borgere og myndigheder. Bag det lange navn gemmer sig en landsdækkende organisation, der skal bidrage til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap.

DUKH er et rådgivningstilbud til mennesker med handicap og pårørende, som ønsker rådgivning om sagsbehandling på handicapområdet. Vi er en selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet, som skal medvirke til at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved at yde relevant og uvildig rådgivning i enkeltsager og ved at formidle vores viden om sagsbehandlingen på handicapområdet i Danmark.

Hvornår kan du henvende dig til DUKH?
Som udgangspunkt skal du henvende dig i din kommune, hvis du har brug for rådgivning om, hvilke regler der gælder og hvilke muligheder for støtte, du har.  Men herudover kan der være andre situationer, hvor du kan bruge DUKH. Det kan f.eks. være, hvis

  • du ikke kan få den rådgivning, som du har brug for,
  • du har fået en afgørelse, men er i tvivl om, hvorvidt den er korrekt,
  • du har brug for hjælp til at klage,
  • du ikke ved, hvor du skal henvende dig,
  • du ikke kender dine muligheder for støtte og ikke kan få vejledning herom,
  • du er kørt fast i systemet.

Hvad rådgiver vi om?
Du kan henvende dig til os med alle slags spørgsmål omkring handicapkompenserende ydelser – lige fra tandbehandling til sager om tabt arbejdsfortjeneste. Vi rådgiver om alle områder indenfor samfundslivet, så længe der er et handicapkompenserende perspektiv. Mange af vores sager har flere problemstillinger – f.eks. at borgeren er utilfreds med en kommunal ydelse og ikke mener, at samarbejdet med sagsbehandleren er godt nok. Ofte henvender folk sig til os lige efter, de har fået afslag på en ansøgning, men tit går problemerne langt tilbage i tiden. Kernen i vores arbejde er at opbygge og måske genopbygge, en gensidig forståelse og tillid imellem borgeren og sagsbehandleren. Det gælder, hvad enten man henvender sig for at få et par uvildige øjne på et langt og frustrerende sagsforløb, eller man gerne vil forberede sig til mødet med sagsbehandleren.

Til gengæld giver vi ikke i DUKH rådgivning omkring selve handicappet eller det at leve med et handicap. Vores fokus ligger på det lovgivningsmæssige.

Hvad er vores rolle i en sag?
DUKH er en uvildig part. Vi skal rådgive på et neutralt grundlag, så både borgere og myndigheder kan have tillid til os. Derfor kan DUKH ikke stille en bisidder til rådighed for borgeren – vi skal ikke agere advokat, men heller ikke være systemets forlængede arm. Vi går altid ind i en sag for en kortere periode, og vier udelukkende en rådgivende institution. Det betyder, at vi ikke kan overtage sagsbehandlingen eller omgøre kommunens afgørelser.

Hvordan foregår det?
Du kan kontakte DUKH ved at sende en mail til mail@dukh.dk, skrive til os via vores hjemmeside www.dukh.dk eller ringe på 76 30 19 30. Når du ringer til os, så vil du i første omgang tale med en administrativ medarbejder, der udover at registrere dine oplysninger skal vurdere, om din henvendelse falder under vores område. Herefter bliver du samme dag ringet op af en af vores rådgivere, som vil høre om sag og give dig rådgivning. I nogle tilfælde kan rådgiveren ikke give dig svar med det samme – her vil du få en senere tid oftest hos en anden rådgiver.

I de fleste tilfælde er borgeren hjulpet videre efter en rådgivning. Men vi kan godt følge en sag i længere tid, hvis der f.eks. er massive samarbejdsproblemer eller åbenlyse retssikkerhedsmæssige problemstillinger. I disse tilfælde kan vi også deltage i møder med dig og/eller din sagsbehandler eller andre parter. Det afhænger af den konkrete sag.

Find hjælp til selvhjælp på vores hjemmeside
På vores hjemmeside kan du finde en mængde materialer om de områder, som vi får flest henvendelser om som f.eks. kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til børn, hjælpemidler og forbrugsgoder. Vi har også en netrådgiver, som du kan skrive til, eller måske kan du finde svar på dit spørgsmål i nogle af de mange svar, som vi allerede er givet. Dem kan du også finde på www.dukh.dk

Find os på facebook
Og endelig skal vi også nævne, at du kan finde os på facebook på www.facebook.com/uvildig. På facebook kan du følge med, når vi formidler vores viden eller stille os meget generelle spørgsmål om lovgivning. (Vi kan ikke give konkret rådgivning på facebook.

DUKH og mennesker med autisme
DUKH er sat i verden for at yde rådgivning om handicapkompenserende ydelser samt dokumentere og formidle vores viden om sagsbehandlingen på handicapområdet. På grund af sidstnævnte formål gennemfører vi en omfattende dokumentation af vores rådgivninger. Det betyder også, at vi blandt andet kan sige noget om, hvor stor en andel mennesker med autisme udgør af vores samlede henvendelser, samt hvilke områder af lovgivningen de typisk efterspørger rådgivning om i DUKH.

Henvendelser til DUKH 1/1 2013 – 13/6 2013 – 6 største grupper

Bevægeapperatslidelser – 185
Psykisk sygdom – 169
ADHD – 152
Autisme – 150
Hjernesygdom/skade – 127
Cerebral Parese – 90

Lovområder
Indtil videre har vi i 2013 rådgivet om følgende lovområder, når det gælder mennesker med autisme (OBS tallene er større end antallet af henvendelser, fordi vi godt kan rådgive om flere lovområder i forbindelse med en henvendelse.)

Serviceloven – 182
Folkeskoleloven – 26
Aktivloven – 9
Retssikkerhedsloven – 8
Aktiv beskæftigelsesindsats – 5
Lov om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov – 3
Boligstøtteloven – 2
Dagtilbudsloven – 2
Sundhedsloven – 1
Barselsloven – 1
Pensionsloven – 1
Arbejdsløshedsforsikring – 1

Specifikke områder i serviceloven
Hvis vi går ned og ser på nogle af de enkelte bestemmelser indenfor det største område – serviceloven (som er det område, vi generelt får flest henvendelser om), så kan vi helt konkret se, hvilke områder der har givet anledning til at søge rådgivning i DUKH.

Paragraffer i serviceloven:
§42 Tabt arbejdsfortjeneste – 48
§41 Merudgifter til børn
§52 Foranstaltninger – diverse former for støtte – 14
§50 Børnefaglig undersøgelse – 11
§85 Socialpædagogisk tilbud – 9
§107 Botilbud – 9
§112 Hjælpemidler – 4
 

Her er det måske ikke så overraskende, at vi har givet flest rådgivninger om merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste. Paragrafferne 42 og 41 i serviceloven er de områder, som vi giver flest rådgivninger om på tværs af alle handicapgrupper, så det er heller ikke overraskende, at de scorer højt her. Det er værd at notere sig, at det fortrinsvist i forbindelse med mennesker med autisme er børneparagrafferne, der er i spil. Når sagen havner i DUKH er det langt overvejende et barn, som det drejer sig om. Det sidste også af denne sidste statistik, som viser fordelingen mellem børn og voksne, når gruppen er mennesker med autisme.

Børn – 119
Voksne (over 18 år) – 34
Total – 153 “

 

Thomas Holberg
Thomas Holberg, DUKH

Jeg er meget glad for DUKH’s gæsteindlæg – og for den service de tilbyder. Vil du i kontakt med DUKH, så besøg deres hjemmeside. Der står alt du har brug for at vide med åbningstid osv.

Har du erfaringer med DUKH? Del dem gerne i kommentarfeltet!

Skriv et svar