Gæsteindlæg: iPod og iPad som hjælpemiddel

Det er ingen hemmelighed at jeg elsker mit netværk. Der kommer så mange gode ting ud af at have relationer med mange forskellige mennesker. Det styrker og gør mig klogere. Det kommer også dig til gode, for via søde Lise har jeg fået et fint gæsteindlæg fra specialskolen Tejbjerg, hvor Marianne Juul Glud fortæller om, hvordan de bruger iPod og iPad som hjælpemidler.

tejbjerg

“Vi vil her beskrive hvorfor og hvordan iPoden som visuelt støttesystem, kan blive en del af hverdagen for familier med ASF, ADHD eller andre kognitive udfordringer. En del af teksten omhandler især børn med ASF – men tænkningen og udfordringerne har ofte ligheder med ADHD og andre eksekutive vanskeligheder.

IPod-støtte i barnets hverdag

En visuel tilgang er en uvurderlig hjælp til børn med forskellige kommunikative og kognitive udfordringer – børn med ASF og børn med ADHD og i det hele taget børn med eksekutive udfordringer. Fælles for disse børn er, at udfordringerne optræder i større eller mindre sværhedsgrader, og at børnene herudover også kan have andre udfordringer – eller ressourcer.

Vi kan derfor ikke bare overføre en type støttesystem fra det ene barn til et andet. Udgangspunktet er altid det enkelte barns behov og niveau.

Børn med ASF og ADHD oplever verden omkring sig som usammenhængende, forvirrende, frustrerende og uden mening. Børn med ASF og ADHD har sociale og kommunikative udfordringer blandt andet pga. kognitive og social/kognitive dysfunktioner.

Det omfatter både udfordringer med følelsesmæssig indlevelse og med forståelse af andre menneskers tanker, intentioner, ønsker og forestillinger. De reagerer derfor ikke på kommunikationssignaler, der er non-verbale som blik og mimik.

De følger ikke automatisk en andens blikretning, nuancer i mimik og gestus.

Børn med ASF og ADHD har også svært ved at generalisere, at forestille sig, at skabe sammenhænge, uddrage mening og har en ringe fornemmelse for forløb og tid.

Når verden er uforudsigelig og uforståelig, bliver den utryg, og dette forsøger barnet at kompensere for ved at lave sine egne rutiner, skemaer og systemer og finde tryghed heri.

Det er ofte rutiner, skemaer eller systemer, vi andre finder mærkelige eller meningsløse. Bryder vi dem uden at sætte noget andet i stedet,efterlader vi barnet forvirret og utrygt.

skemaVi har på Specialskolen Tejbjerg siden 2011 været i gang med et projekt, hvor vi lærer børnene at strukturere deres hverdag visuelt ved hjælp af iPod med app´en iPrompts.

Skemaet på iPod´en giver barnet den visuelle struktur, forudsigelighed, det overblik og den tryghed, som barnet har brug for i sin hverdag, og udvikler samtidig barnets forløbs- og tidsfornemmelse.

Vi har på Specialskolen Tejbjerg siden 2011 været i gang med et projekt, hvor vi lærer børnene at strukturere deres hverdag visuelt ved hjælp af iPod med app´en iPrompts.

Skemaet på iPod´en giver barnet den visuelle struktur, forudsigelighed, det overblik og den tryghed, som barnet har brug for i sin hverdag, og udvikler samtidig barnets forløbs- og tidsfornemmelse.

Børn med ASF og ADHD skal støttes visuelt

Formålet med visuelle støttesystemer – ved hjælp af iPod til børn med ASF, ADHD og andre kognitive udfordringer, er:

 • skabe forudsigelighed/struktur
 • lære fleksibilitet
 • udvikle relevant leg
 • udvikle færdigheder
 • udvikle kommunikation
 • lære det uforudsigelige
 • lære at vælge
 • styrke socialt samspil
 • lære rækkefølge og forløb
 • deltage i ukendte aktiviteter
 • øge selvstændighed

Ved at bruge iPoden, kan barnet tage”den visuelle struktur” med rundt – bare ved at have denne i lommen. Barnet oplever derved tryghed – og bliver i stand til at opleve selvstændighed og blive selvstændigt.

Hvis du er blevet nysgerrig, kan du læse videre på www.tejbjergit.com – eller på vores facebook gruppe: tejbjergit – her kan du også se hvordan vi implementerer iPod og iPad i undervisningen, især omkring læsevanskeligheder/dysleksi.

Skriv et svar