Hvad skal vi lege?

Det er ingen hemmelighed, at jeg nyder, når Alfred og August leger sammen.

Lyden af deres stemmer flettet ind i hinanden og fantasien med alle de blodige detaljer. Og så analyserer jeg på livet løs. Stemmeleje, tempo og alt muligt andet for at kunne aflæse legen bedst muligt og vente til aller sidste øjeblik at gribe ind, hvis de har brug for støtte, styring – og måske en afledningsis.

Det er heller ingen hemmelighed, at der blive spillet meget hjemme hos os. Nintendo og iPad er nok det vigtigste legetøj og her viser mine legeanalyser en interessant tendens. Fiktionen – og her kommer historier og karakterer fra film også med sammen med strukturer fra spil som Angry Birds bliver en ramme for deres leg.

For eksempel bygger de deres egne spil op og aftaler regler undervejs.

Hvis den ene spille iPad, er den anden med på sidelinjen og spiller måske en rolle i spillet. Og det er som om den ekstra ramme af struktur, gør det nemmere for dem at få legen til at fungere. De kender med andre ord legen på forhånd. Det er næsten som et meget lidt improviseret skuespil, som de vedtager at opføre.

De hygger sig. Ingen tvivl om det. Det er ikke kun den ene af dem, der bestemmer. Det er et fælles projekt.

Men det udspringer nok af, at August har spottet, at der er større chance for at få en leg igang med Alfred, hvis ‘reglerne’ er kendt på forhånd. Alfred har også fundet ud af, at han kan indgå i en (forudsigelig) leg med August, hvis han foreslår et af de velkendte manuskripter.

Måske er der mindre risiko for Alfred, når han på en måde bare spiller en mere eller mindre fastlagt rolle? Så er det ikke ham selv, der sætter noget på spil – men karakteren. Frygten for at gøre noget forkert er stor hos Alfred, men regler og rollespil, som det han laver med August, hjælper.

Der hvor det så bliver rigtig interessant er, at legene alligevel udvikler sig – trods den ret fastlåste ramme. De udvikler koncepterne sammen. Justerer, aftaler og sætter regler op, der kan bøjes, ,så legen flyder bedst muligt.

Sku’ vi så ikke sige at…” er en ofte brugt formulering og jeg kigger op fra mine mentale analyser og glædes helt ind i hjertet over at de to drenges bånd bliver tættere.

[Redigeret april 2018. Udgivet første gang 13. februar 2013.]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.