Hvem tænker på skyggebørnene?

De popper snart op i bybilleder. Valgplakaterne med smilende ansigter. Politikere som går til valg med den ene eller anden agenda. Frank Jensen har udtrykt sin vision for København således:

“Min vision er, at København skal være kendt som “børnenes storby. Det skal være i København, at man oplever de mest innovative og holdbare løsninger.”

Og det lyder jo fint, ik’? Sådan en by vil jeg gerne bo i. Der er bare nogle børn som er glemt. Skyggebørnene…

skyggebørn

Men det er ikke alle, som har glemt børnene. En forældregruppe (som jeg tidligere har givet ordet til) kæmper for at bringe lys til skyggerne – og de har en vigtig opfordring i forbindelse med Københavns Borgerrepræsentations budgetvedtagelse:

Demonstration for Københavns skyggebørn

“Den 3. oktober vedtager politikerne i Københavns Borgerrepræsentation budget for 2014. Det er et budget, som igen er blevet til uden at der er blevet lyttet til forældre børn med handicap i København, og der er afsat meget få midler til genopretning af Handicapcenter København.

Politikerne har travlt med at rose deres budget, og det er tydeligt, at hvis ikke vi selv råber op, så er børn med handicap ikke mærkesag for nogen politiker. Det vil vi gerne lave om. Vi vil minde dem om, at Københavns børn har forskellige behov, som politikerne skal tage hensyn til, hvis de vil skabe landets bedste børneby, som er deres vision. I lighed med børnene har Københavns forældre også forskellige behov – f.eks. stiller et barn med handicap større krav til sine omgivelser.

Som vi ser det, så står børn med handicap i skyggen af byens øvrige børn. Det er ikke rimeligt. Alle børn, med og uden handicap, skal prioriteres af byens politikere. Så kan vi få landets bedste børneby.

Vi kan ikke rykke rundt på budget 2014, men vi kan markere, at politikerne skal huske vores børn i fremtiden.

Når vi sætter vores kryds til kommunalvalget d. 19. November 2013, forventer vi en ny borgerrepræsentation, hvor der sidder politikere med børn med handicap som mærkesag.

Derfor inviteres I alle til en lille demonstration foran Københavns Rådhus d. 3. oktober kl. 15, så vi kan fortælle politikerne, at vi ikke er glade for det budget, de skal vedtage, og vi håber på en bedre fremtid.

Tag hele familien med og særligt dit barn med handicap, hvis han/hun kan klare det. Og inviter meget gerne alle vennerne, bedsteforældre, søskende og pædagoger og lærere med. Vi skal vise politikerne, at vores skyggebørn OGSÅ er en del af byens børn og derfor skal vi fylde MEGET på Rådhuspladsen.

Vi er: “Forældre med handicappede børn i Københavns kommune

Skriv et svar