Gæsteindlæg: “Hvad sker der for Handicapcenter København?”

Stinne har skrevet dette opråb, som jeg gerne vil bede dig læse. For det fungerer hverken som det skal eller som man kunne ønske sig i Handicapcenter København. Der er mange, som kommer i klemme og ikke får den hjælp de har brug for.
Uanset om du bor i København eller ej – så læs Stinnes indlæg her:

Forældre med handicappede børn i Københavns kommune
Måske du har hørt om denne Facebookgruppe, men jeg vil gerne fortælle lidt mere om baggrunden for, hvorfor den blev oprettet. (Hvis du er forælder med handicappede børn i København, kan du blive medlem af gruppen her.)
Omkring jul 2012 fik jeg efter et langt og helt horribelt forløb med Handicapcenter København (HCK) nok!
Jeg så kun to muligheder: At kæmpe, eller gå helt ned med flaget.
Heldigvis havde jeg én at snakke med i mit netværk. Det var Maren.
Vi havde lange samtaler om vores oplevelser med HCK og undrede os over, at vores oplevelser var så ens. Hvad skete der for HCK? Var det kun os to, som havde så dårlige oplevelser, eller var det helt systematisk?
Derfor blev vi enige om at spørge og søge svar fra andre handicap-forældre, og vi fandt ud af, at vi langt fra var enkeltstående tilfælde med vore oplevelser/behandling i Handicapcentret. Vi besluttede, at vi måtte gøre noget for at gøre opmærksom på disse uacceptable forhold.
Derfor oprettede jeg d. 17. januar 2013 facebook-gruppen: Forældre med handicappede børn i Københavns kommune.
Vi sendte lidt prøvende beskeder ud i vores netværk og grupper. I løbet af meget kort tid voksede gruppen sig hurtigt større.
Vores oplevelser var meget ens: Oplevelsen af at være retsløse, af at blive talt til på en fuldstændig uværdig og krænkende måde. At der intet kendskab var til vores børns handicap/udfordringer. Alt det vi fortalte om handicappet/udviklingsforstyrrelsen blev mistænkeliggjort FORDI de sagsbehandlere vi mødte intet vidste. Det var som om deres socialfaglige indsigt og handicapforståelse var smuldret og eroderet: Når vi fortalte om handicappet/udviklingsforstyrrelsen blev det i sagen gjort til en historie fra de varme lande.
Vi kom i april til møde med Københavns socialborgmester Mikkel Warming som lyttede venligt og blev præsenteret for en handlingsplan for, hvordan det kunne blive bedre.
Men planen tager ikke fat om problemets rod: At kommunen i sin iver efter at ”styre udgifterne” har indført arbejdsgange og metoder, som er en katastrofe for familier med handicappede/udfordrede børn, og senere for disse børns overgang fra barn til voksen.
Så derfor fortsætter vi vores arbejde med at dokumentere de enkelte sager. Med at grave i de beslutninger som er truffet, i regnskaber mv.
Vi er nu over 260 forældre i gruppen. Vi er rigtige mange forældre til børn med autisme, men der er også forældre til børn med andre udfordringer/handicaps. Vores oplevelser og vilkår er fælles, så det er fint at vi kan samle os om det vigtige: At få genskabt ordentlige og ordnede forhold på handicapområdet i Københavns kommune.
Så er du forælder med et handicappede barn i Københavns kommune, så er du mere end velkommen i gruppen. Til øvrige interesserede, som ikke opfylder kriterierne for gruppen, har vi også en offentlig side på Facebook, hvor vi som forældre fortæller /dokumenterer om de oplevelser vi har haft med HCK. Den hedder finder du her.

6 thoughts

  1. Hej tak for et spændende indlæg. Jeg vil bare lige gøre opmærksom på mulighed for gratis og uvildig rådgivning. Mit navn er Thomas, og jeg sidder som kommunikationsmedarbejder i DUKH, som er en selvejende institution under Social og Integrationsministeriet. Vi giver uvildig rådgivning og går dybere ind i sager, hvis vi mener, at der er behov for det. Læs mere på http://www.dukh.dk

  2. Hej Katrine – det vil jeg selvsagt rigtigt gerne. Idéen med DUKH er jo, at handicapområdet kender og bruger os, så det ville være helt super. Jeg kunne skrive et lille indlæg om DUKH, hvordan man som borger bruger os suppleret med lidt statistik fra vores rådgivning, når det gælder mennesker med autisme…

Skriv et svar